Iconografie

In het Heilig Jaar 2004 schonken de Broeders nieuwe glas-in-loodramen voor de Jacobskapel in de Kathedraal. Ramen met een betekenis en vol verhalen....


Het betreft vier ramen, elk ter grootte van circa 1.00 x 2.75 m. De totale oppervlakte bedraagt circa 12 m². Het ontwerp van Atelier Flos uit Steyl/Tegelen stamt van de hand van de heer L. Reihs aldaar. De vier ramen vormen een duidelijke figuratieve eenheid. Maar er is een duidelijk onderscheid te maken tussen boven-, midden-, en ondergedeelte.

BOVENGEDEELTE

Raam 1: De opgaande zon. 
Begin van het leven en begin van de pelgrimstocht.

Raam 2: De ster. 
Een ster verscheen boven de plek waar zich het graf van de Heilige Jacobus zou bevinden. Compostela = Campus Stellae = het veld van de ster.

Raam 3: De schelp.
Het zichtbare beschermings- en herkenningsteken voor de pelgrim op weg naar Santiago de Compostela. Maar ook het symbool van nieuw leven en tevens de drinknap voor de pelgrim.

Raam 4: De ondergaande zon.
Het einde van de pelgrimstocht en tegelijkertijd het begin van een nieuw leven na het bereiken van ‘Finis Terrae’.


MIDDENGEDEELTE

Raam 1:
Belangrijke gebeurtenissen voor de Heilige Jacobus tijdens het leven van Christus hier op aarde.

 • De roeping van Jacobus en zijn broer Johannes bij het boeten van de netten.
 • Petrus, Jacobus en Johannes zijn de meest geliefde leerlingen van Christus en mogen daarom van zeer bijzondere gebeurtenissen getuigen zijn: 
  * Het weer tot leven wekken door Christus van het dochtertje van het Tempelhoofd Jaïrus. 
  * Verheerlijking van Christus op de Berg Tabor, een visioen van wat hen later ten deel   zal vallen.
  * In de Hof van Olijven mogen de drie apostelen samen met Christus waken op de   avond voor Zijn Kruisdood. We zien hier de zwakke kant van de drie leerlingen: ze slapen, in plaats van te waken en te bidden.

Raam 2
De prediking door de Heilige Jacobus in Judea na de Hemelvaart van Christus
De marteldood van de H. Jacobus.

 • Jacobus preekt in Judea om het Evangelie te verkondigen. Hij zou hierdoor volgens de gevestigde orde het Joodse volk in opstand brengen. Jacobus wordt hiervoor ter dood veroordeeld en onthoofd. Hij is de eerste Apostel-martelaar. Volgens de legende zou zijn lichaam door twee leerlingen in een bootje naar Spanje zijn gebracht en aldaar begraven, omdat hij voordien volgens de legende zeven jaar het evangelie in Spanje zou verkondigd hebben.
 • Aan de rechterkant van raam 2 zien we de begraafkerk van Santiago en St. Jacobus als apostel-pelgrim.

Raam 3:
Legenden over de Heilige Jacobus. Hier worden verschillende legenden over St. Jacobus afgebeeld.
De pelgrimstochten naar zijn graf nemen een grote vlucht en de stroom geruchten over grote wonderen neemt almaar toe.

 • De bekendste legende is rechts beneden afgebeeld. Hier is de legende te zien van de gehangen pelgrim, die met zijn ouders op weg was naar Santiago. In St. Domingo de la Calzada zou de beeldschone dochter van de herbergier aldaar de knappe jongeling hebben willen verleiden. De jongeman gaat niet in op de avances. De dochter van de herbergier is hierdoor zwaar beledigd en stopt uit wraak een zilveren drinkbeker in zijn rugzak. De jongeling wordt beschuldigd van diefstal en opgehangen. De ouders gaan alleen verder naar Santiago en bidden onderweg en in Santiago vurig tot St. Domingo en St. Jacobus. Op de terugweg bezoeken zij het galgenveld in St. Domingo de la Calzada. Het blijkt dat hun zoon nog leeft,  doordat de twee genoemde heiligen zijn voeten ondersteund hebben. De ouders gaan naar de rechter en vertellen hun verhaal. De rechter verklaart dat dit onmogelijk is, net zo min als dat de gebraden haan en de kip, op een zilveren schaal voor hem op tafel, weer veren kunnen krijgen en wegvliegen. Op hetzelfde moment krijgen de haan en de kip weer veren en vliegen levend door de kamer. Dit wonder van de haan en de kip is voor alle pelgrims wel een van de bekendste legenden over St. Jacobus.

Raam 4:
De pelgrimstochten naar Santiago de Compostela naar het graf van de Heilige Jacobus.

 • Linksboven nog een legende als overgang naar de hedendaagse pelgrimstochten.
  De duivel probeert pelgrims te weerhouden van hun tocht naar Santiago de Compostela. Bij enkelen is het hem gelukt en heeft hij hun Jacobsschelp als trofee. Anderen trotseren de duivel en blijven trouw aan het Kruis. 
 • Heel veel pelgrims hebben de St. Jacobskapel in de St. Christoffel-kathedraal van Roermond bezocht. De verering van St. Jacobus en zijn armreliek in deze kerk gaat zeer ver terug in de geschiedenis. Roermond lag en ligt nog steeds op de oude route naar Santiago de Compostela en was en is nog altijd een zeer bekende pleisterplaats op die route. In de tegenwoordige tijd groeit het aantal pelgrims nog steeds. We zien in raam 4 de kathedraal van Roermond en de genoemde groepen pelgrims.
 • Rechts beneden zien we het Jacobuskapelletje van Thorn, één van de vele kleine heiligdommen onderweg naar Santiago de Compostela. Het is gebouwd door Broeder Ben Brader z.g. De teksten die verwerkt zijn, luiden: Salve Viator - Wees gegroet reiziger en Quo Vadis - Waar gaat ge naar toe?


ONDERGEDEELTE

De doorlopende, golvende lijnen verzinnebeelden de vele wegen die naar Santiago leiden. Ze duiden ook op de levensweg met zijn pieken en dalen. Ze laten ons echter ook denken aan de golven van de zee waarover de Heilige Jacobus naar en van Spanje voer. Zij benadrukken tot slot ook duidelijk de vier-eenheid van de ramen.